Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII w.)
[ Latin parish of St. James the Apostle in Lutsk (from 15th to 18th ages)]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Maria, Dębowska