P. Plisiecki, „Góra” i „wieża u mnichów” w lubelskim epizodzie księcia czerskiego Konrada II w 1288 roku, – Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie, 11 (2014), s. 7-19.
["The Mountain" and "The Monks' Tower" in the Lublin episode of Duke Konrad II of Czersk in 1288]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Piotr, Plisiecki