Jak mogli pachnieć ludzie Kościoła w czasach staropolskich?
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Staropolski ogląd świata – Sarmacki sensualizm
Miejsce: Wrocław