Jeden czy dwa groby? Transformacja obrazu czasu i przestrzeni sakralnej Lublina w dziełach Jana Długosza na przykładzie dominikańskiego kościoła św. Stanisława
[One or two tombs? Transformation of the image of time and sacred space of Lublin in the works by Jan Długosz on the example of the St. Stanisław Dominican Church]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2014
Tom: 61
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 41-60Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "Jeden czy dwa groby? Transformacja obrazu czasu i przestrzeni sakralnej Lublina w dziełach Jana Długosza na przykładzie dominikańskiego kościoła św. Stanisława",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2014",
number = "2",
pages = "41-60"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2014). Jeden czy dwa groby? Transformacja obrazu czasu i przestrzeni sakralnej Lublina w dziełach Jana Długosza na przykładzie dominikańskiego kościoła św. Stanisława. Roczniki Humanistyczne, 2, 41-60.