Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Z dziejów społecznych i gospodarczych Jastkowa i okolic na przestrzeni wieków
Miejsce: Jastków