Historyczne, kulturowe i etnograficzne zróżnicowanie Lubelszczyzny na przełomie XIX i XX wieku
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Obrzędowość weselna na Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku
Miejsce: Lublin