Historia. Klasa II. Podręcznik dla gimnazjum, wydanie zmienione
[History: Handbook for Middle School: Class II]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob, Leszek Wojciechowski
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014