[Rec.:] Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 742
[[Rev.:] Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 742]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Geohistorica (ISSN: 2300-2875)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 127-131