[Rec.:] Mariusz Kulesza, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360
[[Rev.:] Mariusz Kulesza, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Geohistorica (ISSN: 2300-2875)
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 119-124