Ruskie tropy w średniowiecznym Lublinie
[ Ruthenian trails in the medieval Lublin]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce
Miejsce: Lublin