Atlas historyczny dla klasy VII-VIII
[Historical Atlas for 7th and 8th class]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Tomasz Panfil
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 1998