Historia – czasy nowożytne. Podręcznik dla II klasy gimnazjum
[History - Modern times. Handbook for high school class II]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2006