Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
[Status and restoration of the church network in the Latin Diocese of Kiev in the second half of the seventeenth and eighteenth century]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2007
Tom: 87
Strony od-do: 5-65Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku ",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2007",
pages = "5-65"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2007). Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku . Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 5-65.