Historia – czasy najnowsze. Podręcznik dla III klasy gimnazjum, wydanie zmienione
[History. Recent times. Handbook for high school class III]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2007