Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków
[Jastków in the structures of the church through the ages]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Z przeszłości Jastkowa
Miejsce: Jastków