Historia : czasy nowożytne : podręcznik dla gimnazjum : klasa II
[History: Modern age: Handbook for Middle School: Class II]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2010