Historia : wiek XIX i wielka wojna : podręcznik dla gimnazjum : klasa III
[History: The Nineteenth Century and the Great War: Handbook for Middle School: Class III.]

Podręcznik szkolny

Współautorzy: Janusz Drob
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011