The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2020
Tom: 112
Strony od-do: 113-136
Streszczenie: Artykuł podsumowuje dotychczasowe ustalenia dotyczące rozwoju sieci para-fi alnej na terenie archidiakonatu lubelskiego w okresie od początku pojawienia się na tym obszarze struktur kościelnych do początków XVII wieku. Pracą, która miała fundamentalne znaczenie w badaniach dotyczących omawianego tematu było opracowanie Przemysława Szafrana, wydane w latach 50. ubie-głego wieku. Na zawarte w nim ustalenia do dziś powołują się badacze po-ruszający zagadnienie rozwoju struktur parafi alnych na terenach położonych wokół Lublina. Do dzisiaj brak opracowania porównywalnego znaczeniem ze wspomnianą pracą, choć liczne przeprowadzone w ciągu ostatnich dekad badania wykazały, że jest ona już w bardzo dużym stopniu nieaktualna. Po-stulatem na przyszłość jest zatem przeprowadzenie kompleksowych badańdotyczących rozwoju struktur kościelnych na terenie Lubelskiego w pierw-szych wiekach ich rozwoju i wprowadzenie do obiegu naukowego aktualnych danych na ten temat.
Słowa kluczowe: archidiakonat lubelski, rozwój sieci parafialnej w średniowieczu, rozwój sieci parafialnej w XVI wieku
Dostęp WWW: http://www.abmk.kul.pl/files/166/chachaj_112.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2020",
pages = "113-136"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2020). The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 113-136.