Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina
[A palace or manor? In the Czechów or in the Czechówka? A gloss to the debate over the cultural landscape of the north-western part of historical Lublin]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2019
Tom: 67
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 165-190
Streszczenie: Artykuł jest odpowiedzią na publikację M. Dudkiewicz, W. Durlaka i M. Dąbskiego dotyczącą nieistniejącego obiektu zwanego dworem lub pałacem, który istniał w epoce nowożytnej w północno-zachodniej części Lublina na skraju płaskowyżu rozciągającego się na północ od doliny rzeki Czechówki. Ponieważ poprzedni artykuł zawiera zasadnicze błędy merytoryczne w tekście podjęto także próbę przedstawienia zmian własnościowych terenu, na którym dwór istniał, oraz określa jego dokładniejsze położenie. Postulatem do dalszych badań pozostaje przede wszystkim analiza architektoniczna budowli, która już w 2. połowie XVIII wieku popadła w ruinę.
Słowa kluczowe: Lublin, Czechówka, Czechów, dwór, pałac
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10906/10813
DOI: 10.18290/rh.2019.67.4-6Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2019",
number = "4",
pages = "165-190"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2019). Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina. Roczniki Humanistyczne, 4, 165-190.