Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII wieku
[An outline of the history of the Popkowice parish until the early 17th century]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 93-118
Streszczenie: Artykuł jest próbą syntetycznego omówienia najwcześniejszego okresu dziejów parafii Popkowice, od momentu jej powstania, do początków XVII wieku. W oparciu o przekazy źródłowe weryfikuje on poglądy występujące w dotychczasowej literaturze dotyczącej poruszanego tematu. W tekście dokładniej przeanalizowano okoliczności powstania parafii popkowickiej, postawiono hipotezy dotyczące jej wcześniejszej przynależności parafialnej, omówiono jej dzieje w XV i XVI stuleciu, a także upadek w czasie reformacji i odnowienie w 1. połowie XVII wieku. W ostatniej części artykułu przedstawiono przynależność parafii Popkowice do jednostek administracji kościelnej oraz zestawiono możliwie kompletną na obecnym etapie badań listę plebanów popkowickich w omawianym okresie.
Słowa kluczowe: parafia Popkowice, kościół św. Maurycego w Zawichoście, scholasteria kapituły sandomierskiej, rozwój sieci parafialnej w archidiakonacie zawichojskim
Dostęp WWW: http://www.abmk.kul.pl/jacek-chachaj-zarys-dziejow-parafii-popkowice-do-poczatkow-xvii-wieku,art_84228.htmlCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII wieku",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2018",
pages = "93-118"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2018). Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII wieku. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 93-118.