Śladem Głowackich herbu Prus I (do początku XVI w.); , - Częstochowskie Teki Historyczne, 8 (2018), s. 43-52.
[Following the steps of Głowaccy of the Prus I coat of arm (up until the XVI century) ]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Łukasz Ćwikła