„Pocisk uzbrajany wyciągnięciem korka” – alkohol a wojna na wybranych przykładach, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 320-328.
["A projectile which requires a cork to be drawn before it is serviceable" - alkohol in military history (selected examples)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Jan Szkudliński