Alkohol w armii polskiej i szwedzkiej podczas „potopu” w świetle źródeł pisanych z epoki, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 85-97.
[Alkohol in the Polish and Swedish armies during the "Swedish Deluge" in the light of written sources from the era]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Marcin Gomółka