Alkohol u Kozaków Zaporoskich w czasie pokoju i wojny do 1657 roku
[The Zaporozhian Cossack's alkohol during peacetime and wartime until the 1657]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Sylwester Walas