Udział w panelu "Ustrój i organizacja grup religijnych i wyznaniowych w Rzeczypospolitej – perspektywa porównawcza"
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: osiągnięcia i perspektywy badawcze
Miejsce: Lublin