Россия – Польша: XIV-XVIII век. Пособие для учителей истории
[Poland-Russia. 14th-18th century]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Leonid Gorizontow, Kirył Koczegarow