Polska - Rosja. 1, XIV-XVIII wiek
[Poland-Russia. 1, 14th-18th century]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Leonid Gorizontow, Kirył Koczegarow
Tom: 1