Recenzja pracy doktorskiej pt.: Od cmentarza rzędowego do krypt – przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych
[Reviev of the doctoral thesis]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Rafał Niedźwiadek
Tytuł publikacji: Od cmentarza rzędowego do krypt – przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych