Krzysztof Kwiatkowski, Kapitulacje załóg punktów umocnionych w wojnach pruskiej gałęzi Zakonu Niemieckiego z Litwą od końca XIII do początku XV stulecia, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 117-159.
[The Surrenders of Crews of Fortifield Points in the Wars of the Prussian Branch of the Teutonic Orders against Lithuania from the End of the 13th to the Beginning of the 15th Century]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Krzysztof Kwiatkowski