Marek Radoch, Thobys i Friedeburg – dwie krzyżackie warownie na Żmudzi w 1409 roku (położenie i kapitulacja), w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 98-116.
[Thorys and Friedeburg - two Teutonic strongholds in Samogitia in 1409 (location and capitulation)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Marek Radoch