Jan Ptak, Kary za poddanie twierdzy w średniowiecznej Polsce, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 87-97.
[Punishments for Surrender of a Fortress in the Medieval Poland]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Jan Ptak