Tomisław Giergiel, Utrata nadziei czy podstęp? Kapitulacja grodu sandomierskiego 2 lutego 1260 roku, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 76-86.
[Loss of Hope or Deception? The Surrender of the Fortifield Town of Sandomierz on 2 February 1260]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Tomisław Giergiel