Bartłomiej Killich, Kapitulacje w wyprawach Rusi na Bizancjum w świetle Powieści minionych lat, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 46-59.
[Capitulations of Kievan Rus in expeditions againts Bizantyne Empire in light of Russian Primary Chronicle]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Bartłomiej Killich