Sylwia Skiendziul, Kobiety – ofiary kapitulacji, na przykładzie Romildy, Rognety, Przedsławy i innych anonimowych niewiast napastowanych przez Krzyżaków, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 60-75.
[Woman - victims of capitulation, on the example of Romilda, Rogneda, Przedsłąwa and other anonymous women harassed by the Teutonic Order]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Sylwia Skiendziul