Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku. Próba podsumowania
[The Development of a Parochial Network and the Origins of Deanery Organisation in the Krakow Diocese until the End of the Twelfth Century. An Attempt at a Summary]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2008
Tom: 56
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 31-53Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Chachaj",
title = "Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku. Próba podsumowania",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2008",
number = "2",
pages = "31-53"
}

Cytowanie w formacie APA:
Chachaj, J. (2008). Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku. Próba podsumowania. Roczniki Humanistyczne, 2, 31-53.