Konopnica od XIV do pocz. XVII wieku
[Konopnica from 14th to 17th century]

Rozdział w książce popularnonaukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Węglin, Szerokie
Redaktorzy: Jacek Chachaj, Hubert Mącik, Dominik Szulc
Strony od-do: 10-13