Anna Czapla, Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanomii Lublina, - Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, t. 14 (2017), s. 291-299.
[Anna Czapla, The state-of-the-art in linguistic research into Lublin's urbanomy, - Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, t. 14 (2017), s. 291-299.]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Anna Czapla