Czechów od XIV do pocz. XVII wieku
[Czechów from 14th to 17th century]

Rozdział w książce popularnonaukowej

Współautorzy: Anna Sochacka
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Lublin : historia dzielnic : w 700. rocznicę lokacji miasta
Redaktorzy: Jacek Chachaj, Hubert Mącik, Dominik Szulc
Strony od-do: 163-170