Redaktor tematyczny
[Thematic editor]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Lubelski (ISSN: 0080-3510)