Rozwój struktur parafialnych na obszarze Lublina do połowy lat 70. XX wieku
[Development of the parochial structures in Lublin to 70th years of 20th century.]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta
Miejsce: Lublin