Wygłoszenie wykładu "Związki archidiakonów lubelskich z kościołem farnym p.w. św. Michała Archanioła"

Działalność odczytowa

MiejsceMSC: Lublin, Trybunał Koronny