Prowadzenie panelu pt.: "Najnowsze odkrycia archeologiczne w Lublinie" w ramach "Było nie minęło... Spotkanie z historią"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Lublin