Anna Jabłońska, Obraz szkolnictwa parafialnego archidiakonatu gnieźnieńskiego z końca XVII wieku w świetle wizytacji Stanisława Lipskiego, - Przegląd Historyczno-Oświatowy, R. 59 (2016), nr 3-4, s. 7-26.
[The image of parochial education in the end of the 17th century at Gniezno archdeaconry in the light of the visitation of Stanisław Lipski]

Recenzja artykułu naukowego