Wygłoszenie wykładu: Znaczenie kwestii pojawienia się dominikanów w Lublinie w dyskusji nad wczesnym okresem dziejów miasta

Działalność odczytowa

MiejsceMSC: Lublin, klasztor dominikanów