Piotr Rachwał, Stan badań nad demografią Lubelszczyzny w XVI-XIX wieku, - Roczniki Humanistyczne, t. 44 (2016), z. 2, s. 89-111.
[Piotr Rachwał, The state of research on demography of the Lublin Region between the 16th and the 19th century, - Roczniki Humanistyczne, t. 44 (2016), z. 2, s. 89-111]

Recenzja artykułu naukowego