Łacińska parafia w Łęcznej do końca XVIII wieku
[Latin parish to the end of 18th century]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: 550 lat miasta Łęczna
Miejsce: Łęczna