Tadeusz Grab, Wojsko powstańcze – armia bez ceremoniału wojskowego?, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 145-154.
[Tadeusz Grab, Insurgent army - an army without a military ceremonial?, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 145-154]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Tadeusz Grab