Dariusz Kupisz, O przysiędze żołnierzy formacji zbrojnych wystawianych przez sejmiki koronne w XVII i na początku XVIII w., w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 88-96.
[Dariusz Kupisz, About the oath of the military units funded by Crown sejmiks (regional parliaments) in XVII and the beginnings of XVIII century, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 88-96]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Dariusz Kupisz