Czechów od XIV do pocz. XVII wieku
[Czechów from 14th to 17th century]

Rozdział w książce popularnonaukowej

Współautorzy: Anna Sochacka
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Czechów, Wieniawa
Redaktorzy: Jacek Chachaj, Hubert Mącik, Dominik Szulc
Strony od-do: 13-22