WYKSZTAŁCENIE

1996-2001 r. – studia magisterskie na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2001 r. – dyplom magistra biologii (specjalność w zakresie biochemia) uzyskany w Zakładzie Biochemii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2007 r. – stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Publikacje naukowe w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR)

 

 • Zwolak I, Zaporowska H. Preliminary studies on the effects of zinc and selenium on vanadium-induced cytotoxicity in vitro. Acta Biological Hungarica, 60:55-67, 2009 (IF5 letni: 0.581, MNiSW2016: 15)
 • Zwolak I, Zaporowska H. Effects of zinc and selenium pretreatment on vanadium-induced cytotoxicity in vitro. Trace Elements and Electrolytes, 27:20-28, 2010 (IF5 letni: 0.479, MNiSW2016: 15)
 •  Zwolak I, Zaporowska H. Selenium interactions and toxicity: a review. Cell Biology and Toxicology, 28:31-46, 2012 (IF5 letni: 2.626, MNiSW2016: 25)
 • Zwolak I. Comparison of five different in vitro assays for assessment of sodium metavanadate cytotoxicity in Chinese hamster ovary cells (CHO-K1 line). Toxicology and Industrial Health, 31: 677-90, 2015 (IF5 letni: 1.899, MNiSW2016: 25)
 • Zwolak I. Comparison of three different cell viability assays for evaluation of vanadyl sulphate cytotoxicity in a Chinese hamster ovary K 1 cell line. Toxicology and Industrial Health, 32:1013-25, 2016 (IF5 letni: 1.899, MNiSW2016: 25)
 • Zwolak I. Vanadium carcinogenic, immunotoxic and neurotoxic effects: a review of in vitro studies. Toxicology Mechanisms and Methods, 24: 1-12, 2014 (IF5 letni: 1.573, MNiSW2016: 15)
 • Zwolak I. Increased cytotoxicity of vanadium to CHO-K1 cells in the presence of inorganic selenium. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 95: 593-598, 2015 (IF5 letni: 1.429, MNiSW2016: 20)
 • Zwolak I. The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay. Trace Elements and Electrolytes, doi: 10.5414/TEX01515, published online: 16.01.2018. (IF5 letni: 0.479, MNiSW2016: 15)
 • Zwolak I, Gołębiowska D. Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Toxicology and Industrial Health, 34:283-292, 2018 (IF5 letni: 1.899, MNiSW2016: 25)
 • Zwolak I. The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature. Biological Trace Element Research, 193: 44-63, 2020 (IF5 letni: 2.234, MNiSW2019: 70)
 • Ścibior A, Szychowski KA., Zwolak I., Dachowska K., Gmiński J. In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers, Journal of Applied Toxicology, published online Jan 24, 2020 (IF: 3.065; MNiSW2019:100)
 • Zwolak I. Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review. Oxid Med Cell Longev. 2020 Jan 7;2020:1490316. doi: 10.1155/2020/1490316. (IF: 4.868, MNiSW2019: 100)
 • Zwolak I, Wnuk E. Effects of Sodium Pyruvate on Vanadyl Sulphate-Induced Reactive Species Generation and Mitochondrial Destabilisation in CHO-K1 Cells, Antioxidants (Basel) 11(5) (2022) 909-928, doi:10.3390/antiox11050909. IF2021=7.675 , MEiN=100 pkt
 • Zwolak I, Wnuk E., Świeca M. Identification of potential artefacts in in vitro measurement of vanadium-induced reactive oxygen species (ROS) production, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(11) (2022), 15214-15225. IF2021=4.614 , MEiN=140 pkt

 

 

ODBYTE SZKOLENIA

 • 2006 r Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa.

 • 2013 r Seminarium szkoleniowe pt. „Wykorzystanie różnych technik mikroskopii świetlnej w naukach biomedycznych” zorganizowane przez firmę OLYMPUS Polska.

 • 2011 r Seminarium szkoleniowe z cytometrii przepływowej zorganizowane przez firmę Medianus Polska i Katedrę Zoologii i Ekologi Bezkręgowców KUL.

 • 2014 r Szkolenie z obsługi cytometru MACSQuant Analyzer 10 zorganizowane przez firmę Medianus
 • 2014 r Szkolenie z obsługi mikroskopu odwróconego Olympus IX73 oraz oprogramowania BioCell Diamension zorganizowane przez firmę Olympus Polska.

 • 2018 r. Szkolenie z izolacji RNA i odwrotnej transkrypcji w Zakładzie Immunobiologii (Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS) 
 • 2021 r. Szkolenie dla pracowników naukowo-badawczych w zakresie planowania, wykonywania i uczestnictwa w doświadczeniach z użyciem zwierząt laboratoryjnych.

 

Recenzje artykułów do czasopism naukowych:

 • Niektóre czasopisma z bazy JCR
 • Niektóre czasopisma spoza bazy JCR

 

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022 13:24